Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Проектування гірничого виробництва. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. усіх форм навчання спец. 7(8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин зі спец. "Охорона праці в гірничому виробництві

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Шибка М. В., Муха О. А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8312/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/291