Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800341

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 9

 1. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 2. Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки
 3. Одностороння відмова від зобов`язання ( договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу
 4. Добросовісність - принцип регулювання міжнародних приватних договірних відносин
 5. Ознаки банківського правочину
 6. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла)
 7. Договори між суб'єктами деліктних зобов'язань: принципи, можливості, межі
 8. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин
 9. Дослідження предмета адміністративно-процесуального права
 10. Причинність у податковому праві: антропологічно-соціологічний підхід
 11. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу
 12. Взаємозв'язок понять "Судова влада", "Правосуддя" і "Судочинство" у контексті сучасного реформування
 13. Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості службового злочину
 14. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем
 15. Методологія правопізнання Евгена Ерліха: некласична парадигма
 16. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості
 17. Договори у сфері господарювання
 18. Сфера застосування та класифікації договорів у сучасному сімейному праві
 19. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики
 20. Договір у міжнародному приватному праві
 21. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері протидії назаконному переміщенню наркотиків: правовий аспект
 22. Інформація о договірних відносинах
 23. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок
 24. Вчення Л. Дюгі про функції держави і реалізацію права
 25. Протидія плагіату в юриспруденції - актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв'язку із новітньою монографією академіка В. Зеленецького)
 26. Міжнародне економічне право: концепції та поняття
 27. Теоретико-прикладні проблеми визначення об'єкта злочину "Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції"
 28. Наукова спадщина Є. В. Васьковського з питань адвокатури
 29. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин
 30. Договір як регулятор цивільних відносин
 31. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) регулювання
 32. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві
 33. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до цивільного кодексу Російської Федерації
 34. Цивільно-правовий договір за законодавством республіки Казахстан
 35. Відоме про договір
 36. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах
 37. До визначення поняття "Нормативно-правовий акт": практична необхідність і теоретична можливість уточнення
 38. Категорії "народний суверенітет", "народне волевиявлення", "безпосередня демократія", "форма безпосередньої демократії": теоретико-методологічні аспекти
 39. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації
 40. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов`язаних з ними відносин
 41. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору
 42. Принципи офіційного тлумачення конституції та законів України: перспектива конституціоналізації
 43. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права
 44. Природне право вибору та його взаємозв'язок із цивільним законодавством

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800341 1 Нет