Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Вантажні перевезення" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 Транспортні технології

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Таран Г. О., Грищенко Я. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 28 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8324/1

Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/494