Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Юридична Україна

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800082

Является составной частью документа: Юридична Україна
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 11

 1. Попередні обов'язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден
 2. Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов'язаннях
 3. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин
 4. Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України
 5. Правовий режим житла як об'єкта нерухомості
 6. Сутність правової охорони ділової репутації юридичної особи
 7. Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці
 8. Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та ознаки
 9. Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення
 10. Співвідношення прокурорського нагляду і судового контролю у досудовому розслідуванні за новим КПК України
 11. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні
 12. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід
 13. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР
 14. Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі
 15. Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування
 16. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів
 17. Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах
 18. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в підрядних зобов'язаннях
 19. Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України
 20. Підприємництво та комерція за законодавством України
 21. Технічні засоби захисту об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі інтернет: питання правового регулювання

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800082 1 Нет