Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні вказівки до самостійно роботи "Розрахунок промислово вентиляці " з дисципліни "Охорона праці в галузі"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publisher / Видавництво / Издательство: НГА Укра ни

Author / Автор / Автор: Голінько В.І. та інш.

Language / Мова / Язык:: Українська
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: охорона праці, охрана труда

Cipher / Шифр / Шифр: ОП
UDK / УДК / УДК: 502.7