Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні вказівки до самостійно роботи "Розрахунок промислово вентиляці " з дтсципліни "Охорона праці в галузі" для студентав напрямків підготовки 0909, 0903, 0914, 0922, 0925

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publisher / Видавництво / Издательство: НГАУ

Author / Автор / Автор: Голінько В.І., та ін.

Language / Мова / Язык:: Українська
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: охорона праці, охрана труда

UDK / УДК / УДК: 502.7