Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Термодинамика химических реакций в технологии карбоната калия

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Панасенко В. В., Гринь Г. И., Лобойко В. А., Лавренко А. А., Кобзев А. В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 28-36
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: термодинаміка, термодинамика

UDK / УДК / УДК: 661.311:536.7

Является составной частью документа: Інтегровані технології та енергозбереження
Год издания главного документа: 2012
Номер части главного документа: 1