Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Исследование поверхности изоляционных материалов для криососудов адсорбционным методом

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Жунь Г. Г.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 52-56
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 536.2 Теплопровідність. Теплопередача

UDK / УДК / УДК: 536.21;536.48

Является составной частью документа: Інтегровані технології та енергозбереження
Год издания главного документа: 2012
Номер части главного документа: 1