Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вакуумная перегонка как и основной метод регенерации гидравлических масел

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Григоров А. Б.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.81-85
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 665.7 Світильний газ. Рідкі гази (нафтові)

UDK / УДК / УДК: 665.765

Является составной частью документа: Інтегровані технології та енергозбереження
Год издания главного документа: 2012
Номер части главного документа: 1