Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Электроэнергетика России: состояние, реформирование, перспективы

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Кудрявый В.В.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.3-12
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Росія, Россия

Является составной частью документа: Энергосбережение и водоподготовка
Год издания главного документа: 2003
Номер части главного документа: №1