Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Грунтознавство" для студентів напряму підготовки 0707, спеціальності 7.070703. тема:"Вивчення основних водно-фізичних властив. грунтів"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: РВК

Author / Автор / Автор: Прокопенко Т.Д., Федоренко О.О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 7 стр.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN