Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Час звіра

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Мушкетик Ю.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 24-96
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 84 Художня література

BBK / ББК / ББК: 84(4Укр)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Повість-репортаж

Является составной частью документа: Київ
Год издания главного документа: 2013
Номер части главного документа: 1