Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 2

 1. Сучасні правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції України
 2. Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи
 3. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади
 4. До питання про межі державної влади (критичні замітки)
 5. Адміністративний процес: сутність і структура
 6. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю
 7. Суб'єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення
 8. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки
 9. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства
 10. Кредитування як банківська операція
 11. Проблеми розвитку прокуратури України
 12. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання
 13. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання
 14. Питання судово-експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України
 15. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання
 16. Сучасний погляд на розвиток кримінології
 17. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу
 18. Надання охоронних послуг як об'єкт підприємництва
 19. Місце і роль державної податкової служби у системі управління
 20. Націобезпекознавча парадигма
 21. Розвиток лісового законодавства України
 22. Принцип stare decisis та динамічність практики європейського суду з прав людини
 23. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України
 24. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra
 25. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження