Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Management Information Systems

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Boston
Publisher / Видавництво / Издательство: Pearson

Author / Автор / Автор: Laudon K. C., Laudon J. P.
Авторський знак: L

Language / Мова / Язык:: Англійська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 630 c.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: У521 Управління. Менеджмент

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: NTB453632
Cipher / Шифр / Шифр: У
UDK / УДК / УДК: 681.324
BBK / ББК / ББК: У521 +
ISBN: 978-0-27-375453-4

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Managing the Digital Firm
Statements about the publication / Відомості про видання / Ведомости про издание: 12-th ed. Global edition