Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Закони України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: К.
Publisher / Видавництво / Издательство: Парламентське вид-во

Language / Мова / Язык:: Українська

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"

Является составной частью документа: Закони України 1
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4

  1. Закон України про міліцію