Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800838

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Техническое перевооружение угольных ТЭС
  2. Правила экономии электроэнергии в быту
  3. Основні тренди розвитку світової енергетики до 2035 року

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800838 1 Нет