Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1995

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4