Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Author / Автор / Автор: Бучинська І.В.
Авторський знак: Б

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: катагенез

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11846
Cipher / Шифр / Шифр: 553.94
UDK / УДК / УДК: 553.94

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.геол.наук: 04.00.16
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Ін-т геол.і гехім.горюч.копалин