Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Моделювання і отимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи транспорту

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Одеса

Author / Автор / Автор: Меркулов М.М.
Авторський знак: М

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: оптимізація, оптимизация

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11851
Cipher / Шифр / Шифр: 519.863
UDK / УДК / УДК: 519.863

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.екон наук: 08.03.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Одеський нац.морський ун-т