Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Івано-Франківськ

Author / Автор / Автор: Побережний Л.Я.
Авторський знак: П

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: деформація, деформация

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11853
Cipher / Шифр / Шифр: 621.643
UDK / УДК / УДК: 621.643

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 05.15.13
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Івано-Франківський нац.техн.ун-т нафти і газу