Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Обоснование технологии закладки камер высокоплотными смесями на основе хвостов обогащения

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: М.

Author / Автор / Автор: Григорьева Н.Н.
Авторський знак: Г

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: хвостохранилище, хвостосховище

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11860
Cipher / Шифр / Шифр: 622.272
UDK / УДК / УДК: 622.272

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 25.00.22
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Моск.гос.горный ун-т