Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецьк

Author / Автор / Автор: Журавель О.А
Авторський знак: Ж

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 621.3 Електрика. Електротехнiка

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11862
Cipher / Шифр / Шифр: 621.3
UDK / УДК / УДК: 621.3

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 05.26.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Донецький нац.техн.ун-т