Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Author / Автор / Автор: Іванець Л.В.
Авторський знак: І

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: управління, управление, kierowanie. management

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11863
Cipher / Шифр / Шифр: 330.322

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.екон.наук: 08.06.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Ін-т регіональних досліджень НАН України