Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Кадацька О.М.
Авторський знак: К

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: інвестиції, инвестиции

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11864
Cipher / Шифр / Шифр: 330.101

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.екон.наук: 08.01.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Харківський нац.ун-т