Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2003
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Кацадзе Т.Л.
Авторський знак: К

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 21с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: енергосистема, энергосистема

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11865
Cipher / Шифр / Шифр: 621.311
UDK / УДК / УДК: 621.311

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 05.14.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Нац.техн.ун-т України "Київський політехн.ін-т"