Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Красніков Д.А.
Авторський знак: К

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 18с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: моделювання, моделирование, modelling

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11866
Cipher / Шифр / Шифр: 338.24

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.екон.наук: 08.02.03
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): ДНУ