Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Разработка технологии подготовки гипсосодержащих вяжущих и формирования на их основе закладочных массивов

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: М.

Author / Автор / Автор: Савич О.И.
Авторський знак: С

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 21с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.27 Системи розробки корисних копалин (відкритим та підземним способом)

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11869
Cipher / Шифр / Шифр: 622.273
UDK / УДК / УДК: 622.273

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 25.00.22
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Моск.гос.горный ун-т