Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Розробка ефективних методів відбійки порід при поглибленні стволів з розширюванням передового підняттєвого знизу вверх

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Пасіченко К.Ю.
Авторський знак: П

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 17с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: буровзрывные работы, буровибухові роботи (буропідривні роботи)

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11876
Cipher / Шифр / Шифр: 622.256
UDK / УДК / УДК: 622.256

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд.техн.наук: 05.15.04
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НГУ