Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Глухова Н.В.
Авторський знак: Г

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 681.5 Автоматика. Теорія, методи розхрахунку та апаратура систем автоматичного керування те регул. Технiчна кiбернетика

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11879
Cipher / Шифр / Шифр: 681.5
UDK / УДК / УДК: 681.5

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. ... дис.канд.техн.наук: 05.13.07
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НГУ