Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Физические основы направленного разрушения горных пород и технологии щадящего взрывания при отбойке блочного камня

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: СПб

Author / Автор / Автор: Дамбаев Ж.Г.
Авторський знак: Д

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 37с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: взрывные работы, вибухові роботи

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11461
Cipher / Шифр / Шифр: 622.235
UDK / УДК / УДК: 622.235

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Атореф.дис. ... д-ра техн.наук: 05.15.11.
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Санкт-Петербургский гос.горный ин-т (технический ун-т)