Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Короткотермінові моделі прогнозування основних макроекономічних індикаторів

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Бурлай Т.В.
Авторський знак: Б

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 21с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: валовий внутрішній продукт (ВВП), валовой внутренний продукт

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11463
Cipher / Шифр / Шифр: 330.115

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Нац.академія наук України;Ін-т економічного прогнозування