Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Комп'ютерна система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Голінко І.М.
Авторський знак: Г

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 16с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: алгоритми, алгоритмы, algorithms

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11462
Cipher / Шифр / Шифр: 681.5.015
UDK / УДК / УДК: 681.5.015

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... канд. техн. наук:05.13.07
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Національний техн. ун-т України "КПІ"