Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Розробка способів і засобів порошкового і пінного гасіння складних підземних пожеж

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецьк

Author / Автор / Автор: Булгаков Ю.Ф.
Авторський знак: Б

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 39с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: безпека, безопасность

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11466
Cipher / Шифр / Шифр: 622.812(043.3)
UDK / УДК / УДК: 622.812:622.817(043.3)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ... д-ра техн.наук: 05.26.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Донецький держ.техн.ун-т