Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Стратегія розвитку спільного підрпиємництва в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Author / Автор / Автор: Жуковська Н.З.
Авторський знак: Ж

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: економічна ефективність, экономическая эффективность

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11467
Cipher / Шифр / Шифр: 331.5(477)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд.економ.наук: 08.06.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НАН України,Ін-т регіональних досліджень