Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Оцінка напружено-деформованого стану обробок стаційних виробок метрополітену та оточуючих порід з урахуванням ймовірнісної природи вихідних даних

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 1999
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Касєм Ахмєд Абдел Хаді Аль-Хадж Абдулла
Авторський знак: К

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 18с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.013 Економіка гірничої промисловості

Cipher / Шифр / Шифр: 622.013
UDK / УДК / УДК: 622.013

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф.дис. ...канд.техн.наук: 05.15.09
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): НГА України