Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Войтенко Ю. І.
Авторський знак: В

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 35 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: горіння, горение

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A16408
Cipher / Шифр / Шифр: 622.276.6
UDK / УДК / УДК: 622.276.6

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.15.11
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Нац. наук.-дослід. ін-т охорони праці