Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Моделювання і регулюввання грошового обігу

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Твердохлібова Д. В.
Авторський знак: Т

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: грошовий обіг, денежное обращение

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11484
Cipher / Шифр / Шифр: 330.4

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук:08. 03. 02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Ін-т екон. прогнозування НАН України