Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Ієрархічна декомпозиція в задачах оперативного управління інженерними мережними системами

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Лєві Л. І.
Авторський знак: Л

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 33 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: управління, управление, kierowanie. management

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11486
Cipher / Шифр / Шифр: 681.513
UDK / УДК / УДК: 681.513

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: 05. 13. 07
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Київський національний ун-т будівництва і архітектури