Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Прогноз активізації деформацій гірничого масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецьк

Author / Автор / Автор: Улицький О. А.
Авторський знак: У

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: деформація, деформация

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11488
Cipher / Шифр / Шифр: 622.834
UDK / УДК / УДК: 622.834

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15. 11
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): ДонФТІ НАН України