Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Управління фондовимі операціями кредитно-фінансових організаційних структурах

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Одеса

Author / Автор / Автор: Косьмін О. М.
Авторський знак: О

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: фондовий ринок, фондовый рынок

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11490
Cipher / Шифр / Шифр: 658.144
UDK / УДК / УДК: 658.144

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Одеський держ. економ. ун-т