Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Пилипенко А. А.
Авторський знак: П

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 16 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 658 Організація виробництва. Менеджмент. Економiка пiдприємств. Економіка фірми

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11489
Cipher / Шифр / Шифр: 658.0/5
UDK / УДК / УДК: 658.0/5

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Харків. держ. екон. ун-т