Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Обгрунтування параметрів та розробка конструкції міжрамних огорож підвищеної працездатності для рамного кріплення підготовчих виробок

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецьк

Author / Автор / Автор: Малєєв М. В.
Авторський знак: М

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 18 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: економічна ефективність, экономическая эффективность

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11491
Cipher / Шифр / Шифр: 622.284
UDK / УДК / УДК: 622.284

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15. 02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Донецький держ. технічний ун-т