Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Гайворонський О. А.
Авторський знак: Г

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: регулювання, регулирование

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11492
Cipher / Шифр / Шифр: 334.012

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08. 01. 01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Харківський національний ун-т