Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Аналіз процесів у вибухобезпечних оболонках для створення рудникових електричних апаратів на напругу до 1200 В

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецьк

Author / Автор / Автор: Кардаш В. В.
Авторський знак: К

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: электрический аппарат, електричний апарат

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11495
Cipher / Шифр / Шифр: 621.313
UDK / УДК / УДК: 621.313

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 09. 01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Донецький державний технічний ун-т