Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Интенсификация воздухообмена глубоких карьеров Севера комбинированным способом

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: СПб.

Author / Автор / Автор: Мизернюк А. В.
Авторський знак: М

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: проветривание рудника, провітрювання рудника

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11498
Cipher / Шифр / Шифр: 622.41
UDK / УДК / УДК: 622.41

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Санкт-Петербургский гос. горный ин-т (технический ун-т)