Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Розробка та обгрунтування виробничої і збутової стратегії підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Верещагіна Г. В.
Авторський знак: В

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: оптимізація, оптимизация

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11499
Cipher / Шифр / Шифр: 658.51
UDK / УДК / УДК: 658.51

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Харківський держ. економічний ун-т