Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Управління фінансовими ресурсами підприємства

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Луганськ

Author / Автор / Автор: Соловей М. М.
Авторський знак: С

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 21 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: стратегічне планування, стратегическое планирование

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11512
Cipher / Шифр / Шифр: 658.15
UDK / УДК / УДК: 658.15

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Східноукраїнський держ. ун-т