Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Журнал физической химии

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1949

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Журнал физической химии
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 23
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 7