Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Становлення та розвиток вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2001
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Глущенко С.В.
Авторський знак: Г

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 16с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: ринок цінних паперів, рынок ценных бумаг

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A11642
Cipher / Шифр / Шифр: 336.761

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Автореф. ... дис.канд.екон.наук: 08.04.01
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Н.-д. фінансовий ін-т