Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800970

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Фермерська республіка - політичний ідеал Томаса Джефферсона в розвитку Сполучених Штатів Америки
 2. Політичні засоби регулювання соціального складу студентства УСРР у 1920-ті роки
 3. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії (Частина п'ята - Московські барви християнської ідеї: оптимистична трагедія та песимістичний тріумф)
 4. Артикуляція сакрального ставлення до природи
 5. Греко-католицька церква в консолідації українського населення Східної Галичини (1923 - 1925 рр.)
 6. Наукові та публіцистичні праці М. Грушевського львівського періоду: історіографія проблеми
 7. Розвиток кооперативного руху серед кубанських українців на початку ХХ ст.
 8. Партійно-радянська номенклатура західних областей УРСР в 1944-1945 рр. (освітній вимір)
 9. Суспільно-політична діяльність К. Трильовського (середина 1920-х - 1930-х рр.)
 10. Тваринництво, підсобні підприємства і промисли - складові агропромислового комплексу Івано-Франківської області (1964 - 1991 рр.)
 11. Національно-визвольний рух на Західній Україні в політичних течіях (1921 - 1939 рр.)
 12. Сучасні тенденції формування середнього класу в Україні
 13. PEST-класифікація ризиків державно-приватного партнерства
 14. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин
 15. Інформаційне забезпечення логістичних методів управління ресурсами при ремонтах рухомого складу
 16. Кластери як форма функціонування локальних виробничих систем: теоретико-прикладні аспекти
 17. Житлова політика як чинник забезпечення сталого розвитку промислового регіону
 18. Інтегрований підхід до розвитку малого підприємництва в Україні: теорія, практика та шляхи вдосконалення
 19. Створення ефективної системи мотивації професійного розвитку персоналу
 20. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка
 21. Трансформація англо-американських відносин після закінчення другої світової війни (1945 - 1945 роки)
 22. Мовні знаряддя історії та футурології
 23. Феномен алхімії Заходу в діахронному вимірі
 24. Фрагментований суб'єкт Ю. Кристевої
 25. Діяльність установ міського самоврядування Катеринославської губернії у сфері санітарного захисту населення (1870 - 1914 рр.)
 26. Становлення взаємовідносин між Чеською Республікою та Європейським Союзом у 1993 - 1998 рр.: політико-історичний дискурс
 27. Аналіз розвитку туристичної галузі України

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800970 1 Нет